قهوه اسپرسو داکنس

قهوه اسپرسو

خیلی از نوشیدنی های محبوب بر پایه ی اسپرسو تهیه می شوند اما خوردن یک شات خالص از آن کار هرکسی نیست. اسپرسو روش تهیه ی قهوه است که ایتالیایی ها آن را ابداع کرده اند و در آن مقدار کمی آب داغ را با فشار زیاد از بین دانه های آسیاب شده می گذرانند. البته به این سادگی که به نظر می رسد نیست. پیشنهاد می شود که از دستگاه های تمام اتوماتیک برای تهیه اسپرسو استفاده کنید.