قهوه عربی داکنس

قهوه عربی

قهوه عربی، قهوه ای ست که در بیشتر کشورهای عرب زبان و یا شهرهای جنوبی ایران استفاده می شود. قهوه عربی دو مشخصه ی بسیار مهم داردف اول دله یا همان وسیله ای که قهوه در آن آماده می شود و دوم ادویه هایی که در زمان تهیه ی این نوع قهوه به آن اضافه می شود.

نکته مهم در تهیه قهوه عربی این است که قهوه نباید جوش بیاید و به هیچ وجه نباید آن را هم بزنید. معمولا قهوه عربی را شیرین نمی کنند.