07132223697

راه ارتباط با ما

09385760031

تلفن تماس

قهوه اسپرسو

اسپرسو روش تهیه ی قهوه است که ایتالیایی ها آن را ابداع کرده اند و در آن مقدار کمی آب داغ را با فشار زیاد از بین دانه های آسیاب شده می گذرانند.

قهوه فرانسه

قهوه ای که با دستگاه های قهوه ساز قطره ای یا فرنچ پرس تهیه می شود در ایران به نام قهوه فرانسه معروف شده است.